ASROM home       Maatwerk       Open Inschrijving       Klassikaal       Lesvorm       Cursusaanbod       Tarieven       Locaties       Contact
 
 

Onderwerpen Excel Vervolg

Alleen leren wat u wilt of nodig heeft. Uit de onderwerpen van alle programma's uit ons cursusaanbod kunt u een eigen samenstelling maken voor uw cursus door uw keuze van cursusboek(en). Wij willen u hierbij graag adviseren indien nodig.

Alle onderwerpen kunnen worden gegeven via Maatwerk/privé of Open Inschrijving.

Excel Vervolg is geschreven als antwoord op de vraag van bedrijfsmedewerkers die snel en goed professionele rekenmodellen willen maken met het rekenprogramma Excel. Nadat de gebruiker dit boek heeft bestudeerd is hij/zij in staat formules samen te stellen, functies te gebruiken voor logische, statistische en wiskundige bewerkingen, analyses voor controle te gebruiken, macro’s uit te voeren, keuzelijsten te maken, numerieke tekstuele en grafische gegevens te verbeteren, sorteren, zoekfuncties toe te passen, draaitabellen te genereren.
De modules zijn opgebouwd rondom thema’s zoals de werkzaamheden bij secretariaten, personeelszaken en helpdesks. De thema’s die in het boek zijn gebruikt zijn opgedeeld in stappenplannen waarmee u de opties efficiënt leert gebruiken. Het boek kunt u ook gebruiken als naslagwerk, waarin informatie opzoekt of kennis opfrist.

Het cursusboek is volledig in kleur.

Vanwege verschillende versies kunnen onderwerpen iets verschillen.

Klik hier voor de onderwerpen: PDF Microsoft Excel Vervolg (1594 kb).

Opbouw van functies en geneste functies

De garage
Functies
SOM
SOM.ALS
Som met verwijzing naar een ander werkblad
SOMMEN.ALS
MAX
MIN
GEMIDDELDE
GEMIDDELDE.ALS
GEMIDDELDEN.ALS
Celnamen gebruiken bij een functie
AANTAL
AANTAL.LEGE.CELLEN
AANTALARG
AANTAL.ALS
AANTALLEN.ALS
AFRONDEN
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN
AFRONDEN.NAAR.BOVEN
Nesten van functies
Standaarddeviatie gecombineerd met de functie AFRONDEN
ALS
Dubbele functie ALS
Geneste ALS-functie met de functies EN en OF
Fouten opsporen in formules in Excel

Geavanceerde grafieken

CBS
Grafiektypen
Elementen van een grafiek
Aanbevolen grafiek maken
Grafiek maken
Opmaken van de Grafiek
Rijen/kolommen omdraaien
Grafiek selecteren en verplaatsen en grootte wijzigen
Grafiek verplaatsen naar nieuw werkblad
Grafiektype wijzigen
Grafiektitel opmaken
Gegevenslabels toevoegen
Gegevenslabels opmaken
Opmaak van Grafiekelementen wijzigen
Deel van de gegevensreeks losmaken
Grafiekgebied opmaken
Afbeelding in grafiekreeks
Gecombineerde grafiek maken
Secundaire verticale as aan grafiek toevoegen
Trendlijn toevoegen
Opties voor As opmaken
Grafiekstijl gebruiken
Sparkline maken

Beveiliging, datum- en tijdfuncties

Personeelszaken
Datum- en tijdberekeningen
VANDAAG
NETTO.WERKDAGEN
NU
DAG
JAAR
MAAND
Opmerking toevoegen
Een opmerking bewerken
Opmerking opmaken
Opmerking weergeven of verbergen
Een opmerking verwijderen
Valideren
Ongeldige invoer bekijken
Gegevensvalidatie wissen
Optellen van tijden
Excel-werkblad beveiligen
Werkbladbeveiliging opheffen
Delen van werkblad beveiligen
Gedeeltelijke beveiliging opheffen
Werkmap beveiligen
Beveiligde werkmap openen
Werkmap als definitief maken
Markeren als Definitief ongedaan maken

Geavanceerd sorteren en filteren

De webwinkel
Gegevens
De optie Tabel
Excel-tabel maken
Tabelkolommen of -rijen invoegen
Een berekende kolom maken
Totaalrij toevoegen
Excel-tabel maken van bestaande gegevens
Tabelgegevens opmaken
Tabelgegevens sorteren
Tabel filteren met een slicer
Berekende kolom verwijderen
Tabelfunctie opheffen
Tabel verwijderen
Sorteren
Sorteren met aangepaste lijst
Gegevens filteren
Geavanceerd filter
Gegevens groeperen
Subtotalen invoegen
Subtotalen verwijderen
Databasefuncties
DBSOM
DBMAX
DBMIN
DBAANTALC
DBGEMIDDELDE
De overige databasefuncties
Zoekfuncties
Verticaal zoeken
Zoeken
Transponeren

Draaitabel en draaitabelgrafiek

De makelaar
Draaitabellen
Bekijken van een tabel voor een draaitabel
Draaitabel maken
Velden in deelgebieden verplaatsen
Gegevens filteren in een draaitabel
Slicers
Slicers maken in een bestaande draaitabel
Slicer gebruiken
Een slicer opmaken
Een slicer verwijderen
Andere mogelijkheden voor het gebruik van een slicer
Draaitabellen maken op basis van rapportfilter
Subtotalen in een draaitabel
Namen veranderen van rij- en kolomlabels
Eindtotalen
Rij- en kolomlabels weergeven
of verbergen
Gegevens sorteren in een draaitabel
Groeperen in een draaitabel
Functies gebruiken in een draaitabel
Berekend veld toevoegen
Draaitabel opmaken
Draaitabelstijlen
Grafiek van een draaitabel
Filteren in een draaigrafiek
Draaigrafiek verplaatsen
Verticale as opmaken
Draaigrafiek voorzien van grafiekstijl
Draaitabel vernieuwen
Gegevensbron wijzigen
Naambereik gebruiken
Aandachtspunten bij draaitabellen
Functie draaitabel ophalen
Opties voor draaitabellen

Financiële functies, gegevenstabellen, scenario’s, doelzoeken, oplosser

De Sportschool
Scenario’s en prognoses
Cel een naam geven
Celnamen bekijken en verwijderen
Cellen een naam geven op basis van een selectie
Scenario maken en opslaan
Scenario weergeven
Scenariosamenvatting maken
Scenario bewerken
Scenario verwijderen
Scenariodraaitabelrapport
Doelzoeken
De oplosser
Gegevenstabellen
De gegevenstabel wijzigen
Aflossing
HW
TW
Zelf een functie maken
Zelfgemaakte functie gebruiken
Functie maken die een bonus uitrekent
Functie die de leeftijd uitrekent
Functie maken die tekst plaatst
Functie verwijderen

Werkmappen delen en verbinden

Het kantoor
Het rekenmodel
Werkbladen verbergen
Venster splitsen
Splitsbalken verwijderen
Met meerdere mappen tegelijk werken
Werkmap delen
Wijzigingen in een werkblad bijhouden
Wijzigingen accepteren of negeren
Werkbladen vergelijken
en samenvoegen
Hyperlink invoegen
Gegevens koppelen en insluiten
Koppeling bijwerken
Gegevens importeren uit een tekstbestand
Externe gegevens ophalen

Macro’s

De helpdesk
Macro’s en Visual Basic Editor
Een naam-macro opnemen en stoppen
Macro testen
Werkmap met een macro opslaan
Werkmap met ingeschakelde macro’s gebruiken
Beveiligingsniveau van de macro
Macro wijzigen in Visual Basic Editor
Compileerfout
Macromodules kopiëren naar andere werkmappen
Macro verwijderen
Macro toevoegen in de werkbalk
Snelle toegang
Knop plaatsen op een werkblad
Keuzelijsten
Keuzerondjes

Sjablonen, stijlen en thema’s

De motorwinkel
Sjablonen, Stijlen en Thema’s
Onlinesjabloon openen en gebruiken
Celstijlen
Celstijl maken
Gemaakte Celstijl verwijderen
Veranderen van Thema
Themakleuren aanpassen
Thema opslaan
Voorwaardelijke opmaak maken met een formule

Configureren van Excel

Opties van Excel
Opties voor Excel
Knop Algemeen
Knop Formules
Knop Controle
Knop Opslaan
Knop Taal
Knop Geavanceerd
Knop Lint aanpassen
Knop Werkbalk Snelle toegang
Knop Invoegtoepassingen
Knop Vertrouwenscentrum

omhoog / terug

 
 
Microsoft Excel
 
LinkedIn  
 

Contact

Onze opleidingscoördinator,
Astrid Romijn, helpt u graag
de juiste cursus te vinden.
Rechtstreeks 06-51638321 of
webcontact@asrom.nl
 

 

Brochure ASROM

In onze brochure (pdf) staat het cursusaanbod en de onderwerpen per cursusboek.

ASROM - Bergschenhoek - Sinds 1998