ASROM home       Maatwerk       Open Inschrijving       Klassikaal       Lesvorm       Cursusaanbod       Tarieven       Locaties       Contact
 

Inschrijfvoorwaarden

 

Open Inschrijving

Nadat uw inschrijving is ontvangen en behandeld ontvangt u binnen 48 uur een bevestigings e-mail van uw inschrijving. Indien een e-mail niet mogelijk is kunt u contact opnemen met ons: 0651638321.

De cursus gaat door bij minimaal 3 cursisten. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons bericht mocht de cursus geen doorgang kunnen vinden. U kunt dan annuleren of inschrijven voor andere data.
Bij voldoende inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail dat de cursus doorgaat en tevens uw factuur. Uw inschrijving is dan definitief waarbij u zich verplicht tot het betalen van het volledige factuurbedrag. Let op: de factuur dient binnen 3 dagen na factuurdatum volledig betaald te zijn.

Bij niet tijdige betaling of bij achterwege blijven van betaling van het lesgeld komen alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, door ASROM gemaakt om te bewerkstelligen dat de cursist aan zijn betalingsverplichting voldoet, ten laste van de cursist/opdrachtgever.

Bij niet tijdige betaling wordt de cursist(e) de toegang tot de leslokalen ontzegd, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan onverlet dat de betalingsverplichtingen van het verschuldigde lesgeld/materialen aan ASROM blijft bestaan. Het niet, niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigde bedrag ontslaat de cursist/opdrachtgever niet van de bestaande verplichting.

Annuleren en verhindering

Een annulering van de inschrijving dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus door ons ontvangen te zijn. Dit kan per e-mail. U krijgt van ons een bevestigingsmail van ontvangst. Let op: Alleen met deze e-mail is uw annulering een feit. Indien u niet tijdig een bevestiging ontvangt neemt u telefonisch contact op (0651638321).

Let op: Verhindering van de cursist, om welke reden dan ook (incl. ziekte), geeft geen recht op terugbetaling van het lesgeld, vervangende lessen of vervanging van de cursist (uw inschrijving is persoonlijk). Tip: Neem alleen de lessen op data waarvan u zeker bent dat u deze kunt volgen.

 

Maatwerk/privéles

Wanneer u akkoord gaat met uw offerte of na inschrijving via het online inschrijfformulier ontvangt u uw bevestiging en factuur per e-mail. Uw inschrijving is dan definitief waarbij u zich verplicht tot het betalen van het volledige factuurbedrag.

De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum of indien de cursus eerder start, 5 dagen vóór de cursus te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL80KNAB0258928034 t.n.v. ASROM Computercursussen.
Bent u 5 dagen in gebreke dan ontvangt u een herinnering en brengen wij € 7,50 herinneringskosten in rekening.

Bij niet tijdige betaling of bij achterwege blijven van betaling van het lesgeld komen alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, door ASROM gemaakt om te bewerkstelligen dat de cursist aan zijn betalingsverplichting voldoet, ten laste van de cursist/opdrachtgever.

Bij niet tijdige betaling wordt de cursist(e) de toegang tot de leslokalen ontzegd, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan onverlet dat de betalingsverplichtingen van het verschuldigde lesgeld/materialen aan ASROM blijft bestaan. Het niet, niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigde bedrag ontslaat de cursist/opdrachtgever niet van de bestaande verplichting.

Annuleren en verhindering

Een annulering van de inschrijving dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus door ons ontvangen te zijn. Dit kan per e-mail. U krijgt van ons een bevestigingsmail van ontvangst. Let op: Alleen met deze e-mail is uw annulering een feit. Indien u niet tijdig een bevestiging ontvangt neemt u telefonisch contact op (0651638321). Cursusgeldbetalingen worden bij tijdige annulering binnen vijf werkdagen aan u terugbetaald.

Let op: Verhindering van de cursist, om welke reden dan ook (incl. ziekte), geeft geen recht op terugbetaling van het lesgeld, vervangende lessen of vervanging van de cursist (uw inschrijving is persoonlijk). Tip: Neem alleen de lessen op data waarvan u zeker bent dat u deze kunt volgen.

omhoog / terug

 

 
 
   
 

 

 
 

BTW

Alle cursussen zijn vrijgesteld van btw, wijzigingen voorbehouden.

 
     
 

Contact

Onze opleidingscoördinator, Astrid Romijn, helpt u graag de juiste cursus te vinden: rechtstreeks
06-51638321 of via
websitecontact@asrom.nl

 
 

 

 
   
 
ASROM Computercursussen - Bergschenhoek - Sinds 1998