ASROM home       Maatwerk       Open Inschrijving       Klassikaal       Lesvorm       Cursusaanbod       Tarieven       Locaties       Contact
 
 

Inschrijfvoorwaarden

 

Open Inschrijving en Klassikaal

Na inschrijving wordt u op de wachtlijst geplaatst. Iedere twee weken wordt bij voldoende inschrijvingen de cursus gepland in overleg met de cursisten. Hierna ontvangt u uw bevestiging met factuur per e-mail. Uw inschrijving is dan definitief waarbij u zich verplicht tot het betalen van het volledige factuurbedrag.

Maatwerk/privéles

Wanneer u akkoord gaat met uw offerte of na inschrijving via het online inschrijfformulier ontvangt u uw bevestiging en factuur per e-mail. Uw inschrijving is dan definitief waarbij u zich verplicht tot het betalen van het volledige factuurbedrag.

De factuur dient binnen 14 dagen of indien de cursus eerder start, 5 dagen vóór de cursus te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL80KNAB0258928034 t.n.v. ASROM Computeropleidingen.
Voor eventuele herinneringen brengen wij € 7,50 herinneringskosten in rekening.

Bij niet tijdige betaling of bij achterwege blijven van betaling van het lesgeld komen alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, door ASROM gemaakt om te bewerkstelligen dat de cursist aan zijn betalingsverplichting voldoet, ten laste van de cursist.

Bij niet tijdige betaling wordt de cursist(e) de toegang tot de leslokalen ontzegd, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan onverlet dat de betalingsverplichtingen van het verschuldigde lesgeld/materialen aan ASROM blijft bestaan. Het niet, niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigde bedrag ontslaat de opdrachtgever niet van de bestaande verplichting.

Een annulering van de inschrijving dient uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de cursus door ons ontvangen te zijn (per aangetekende post). Cursusgeldbetalingen worden bij tijdige annulering binnen vijf werkdagen aan u terugbetaald. Verhindering van de cursist, om welke reden dan ook, geeft geen recht op terugbetaling van het lesgeld of vervangende lessen.

omhoog / terug

 

 
 
 
LinkedIn  
 

Contact

Onze opleidingscoördinator,
Astrid Romijn, helpt u graag
de juiste cursus te vinden.
Rechtstreeks 06-51638321 of
webcontact@asrom.nl
 

 

Brochure ASROM

In onze brochure (pdf) staat het cursusaanbod en de onderwerpen per cursusboek.

ASROM - Bergschenhoek - Sinds 1998